Om Björnwebben

Björnwebben är framtagen av Sachsska barn- och ungdomssjukhuset på Södersjukhuset. Webbplatsen är till för barn, ungdomar och föräldrar, som en förberedelse inför ett besök på sjukhuset. På webbplatsen hittar du exempel på några av de vanligaste undersökningarna, och du kan också se hur det ser ut på de olika avdelningarna och mottagningarna. Specifik information som gäller just dig eller ditt barn får du alltid av sjukvårdspersonalen när du kommer till sjukhuset.

Webbplatsen uppdateras kontinuerligt med nya bildspel. Har du synpunkter eller förbättringsförslag får du gärna kontakta oss på bjornwebben@sodersjukhuset.se