• 1/10
  Iris mäter hur lång hon är
  Iris ska göra en ultraljudsundersökning av hjärtat. Innan undersökningen får Iris mäta sig...

 • 2/10
  Iris väger sig
  och väga sig.
 • 3/10
  Hanna lyssnar på Iris hjärta
  Nu har Iris kommit in i rummet där ultraljudskameran finns. Hanna som är Biomedicinsk analytiker lyssnar på Iris hjärta med ett stetoskop.
 • 4/10
  Hanna känner på Iris puls
  Sen känner Hanna på pulsen för att få veta hur Iris hjärta slår.
 • 5/10
  Hanna lägger gele på kameran
  Här lägger Hanna ljummen gelésalva på ultraljudskameran. Gelén är lite klibbig.
 • 6/10
  Hanna tittar på Iris hjärta med kameran
  Hanna lägger kameran mot Iris bröst och mage. Kameran tar bilder på hur det ser ut i kroppen. När det är klart torkas gelén bort med papper.
 • 7/10
  Iris får välja klistermärke
  När undersökningen är färdig får Iris välja ett klistermärke.
 • 8/10
  Hanna sätter fast EKG-elektroder
  Äldre barn kan själva ligga på sängen. Här är Max som ska göra en ultraljudsundersökning. Hanna sätter elektroder på Max. Elektroderna skickar information till datorn om hur Max hjärta fungerar.
 • 9/10
  Hanna sätter gele på kameran
  Hanna lägger gelésalva på ultraljudskameran.
 • 10/10
  Hanna tittar på Max hjärta med ultraljudskameran
  Nu syns Max hjärta på datorskärmen. När Hanna har tittat klart är undersökningen färdig.

Ultraljud hjärta

small-bruno-sittande-stubbe-2